Založ si blog

Ako predseda Marián Gešper zachránil Maticu pred jej systematickou likvidáciou

Vážení čitatelia blogu, rád by som sa vyjadril k problematike, ktorá sa dotýka niektorých nepresností, ktoré sa šíria éterom o Matici slovenskej. Píšem to aj preto, pretože sa dlhodobo pohybujem v kultúre, v okolí Matice, poznám matičiarov a aj problémy, s ktorými sa roky trápili.

Na Maticu útočia roky rôzne politické skupiny, ktoré majú jasné ciele. Najhoršie útoky Matica zažila počas pôsobenia ministerky kultúry Natálie Milanovej, ktorá mala jasný plán – zlikvidovať Maticu alebo ju aspoň okyptiť. Tomu zabránil len súčasný predseda Marián Gešper a jeho kolegovia. Na tieto veci už existujú dôkazy ako napríklad cielený štátny audit, ktorý nič nenašiel alebo rôznorodé mediálne kampane. Ľuďom tieto veci treba pripomínať, aby sa na nezabudlo. 

V tom čase ministerka Natália Milanová napísala: 

„…do Matice slovenskej nebudem dávať viac peňazí, pokiaľ bude vykazovať takú činnosť, akú vykonáva dnes. Moja predstava o jej fungovaní zďaleka nekorešponduje s tým, čo Matica dnes robí. Mali by sme iniciovať zmenu zákona, ktorej som otvorená. Mali by sme takisto otvoriť otázku, či majú byť funkcionári Matice slovenskej platení alebo či majú financie slúžiť na obhospodarovanie regionálnych buniek a združení, ktoré v regiónoch fungujú. Regiónom a srdcovým matičiarom by tie peniaze viac pomohli a aj by ich vedeli zmysluplnejšie využiť.“ 

Kroky Natálie Milanovej boli napokon smerované práve proti týmto „srdcovými matičiarom“ a dobrovoľníkom z miestnych odboroch v regiónoch a ani ďalšie stretnutia vedenia inštitúcie s ministerkou neviedli k pozitívnym výsledkom. Úradníci ministerstva spochybňovali význam matičnej vedy a všetkých vedeckých pracovísk Matice. Chceli dokonca zrušiť matičné domy, ktoré suplujú aj často nedostatočne pokryté kultúrne aktivity v regiónoch. Aby sme nezostali len pri abstrakciách, spomeňme napríklad pracovisko v Košiciach, ktoré organizuje desiatky podujatí ročne za minimum peňazí (nedávno dokonca konferenciu v spolupráci s UPJŠ) alebo komárňanskú Maticu, ktorá vytvorila jediné profesionálne divadlo na tomto maďarsko-slovenskom území, čo nedávno pripomenul v RTVS aj riaditeľ domu Černek.

Z interných zdrojov viem, koľko nevďačnej práce majú ľudia v regiónoch, ba dokonca niekedy doplácajú aj z vlastného vrecka pre dobro veci. A tieto pracoviská boli tŕňom v oku Natálie Milanovej, ktorú údajne vedenie Matice nepresvedčilo.

Matica v tom čase vydala vyhlásenie: Vedeckí pracovníci Matice slovenskej varujú pred politickými zásahmi do slobodného vedeckého výskumu a bádania, ktoré patria k výdobytkom demokratických slobôd po roku 1989. Mediálne odkazy Ministerstva kultúry SR vedeckému pilieru MS podľa nich obsahujú zavádzania, nezmysly, ale aj politizovanie a neznalosť zákona i Matice slovenskej. 

Tieto kroky totiž viedli k politizácii Matice a k zásahom zo strany štátu. Reagoval aj vedecký tajomník Pavol Madura:  „Rovnako ako iné vedecké ústavy v rôznych rezortoch, aj veda v MS má svoje špecializované a jedinečné zameranie. V prvom rade sa vo výskume venujeme bohatým dejinám Matice slovenskej, činnosti jej miestnych, vedeckých, umeleckých odborov, ako aj životu a dielu významných Slovákov a Sloveniek pôsobiacich doma i v zahraničí. Na bádanie nám slúži Archív MS a archív Krajanského múzea MS, v ktorých sa nachádzajú vzácne zbierky, ktoré nenájdete nikde inde na svete. V úzkej súvislosti s dejinami a osobnosťami sa zároveň venujeme slovenskému národnému obrodeniu a výskumu dejín slovenského exilu. Predmetom matičnej vedy je slovenský národ vo všetkých aspektoch. Žiadna duplicita vedy v MS a vedy v iných inštitúciách neexistuje.“ 

Aj pri zníženej sume na 1,34 mil. eur sa podarilo Gešperovi Maticu zachrániť (aj zamestnanci si museli v tomto krízovom období utiahnuť opasky, aby Matica prežila). Hlavný prúd a liberálni politici sa vôbec netajili tým, že Matici chceli zobrať ešte väčšiu sumu (hovorilo sa vtedy na páde k jednému miliónu), čo sa ale nestalo. 

Snahy o likvidáciou alebo obmedzenie Matice zo strany liberálnych politikov nie sú žiadne konšpirácie. Pozrite si priamy zdroj z Denníka N

Nebezpečenstvo „poštátnenia“ Matice sa priamo dotýka jej existencie, zmyslu, ale aj tradícií a právnych záležitostí. Matica totiž nebola zriadená štátom. Vznikla ešte za Rakúsko-Uhorska, teda pred vznikom  ČSR. Jej existencia (ako autentického a samosprávneho spolku) až dodatočne prešla do právneho poriadku Československej republiky.

Na túto tradíciu nadväzuje aj súčasná Matica v právnom kontexte. Matica teda nie je klasická, ale špecifická inštitúcia s vlastnou samosprávou resp. samo-riadením. Kľúčová štruktúra Matice je teda otázkou vnútornej samosprávy. Aj vďaka samospráve sa Matici podarilo zachrániť, nakoľko Marián Gešper s podporou členskej základne a jej zástupcov ustál systematické útoky, ktorá mali svoje politické motívy. 

A útoky stále pokračujú. Posledne akýsi Ukrajinci vytvorili web, kde figuruje Matica ako nepriateľská inštitúcia. A ako zdroj použili článok z webu Victora Breinera, na ktorý pred rokmi reagoval tajomník Matice Peter Schvantner:

Na otázku, či Kremeľ uniesol niektoré naše kultúrne inštitúcie, odpovedal Kazharsky takto: „V ideologickom zmysle áno.“ Odvoláva sa na príspevky na weboch a v rámci MS na Slovenské národné noviny. Úmyselne však pomlčal o tom, že analyzoval články nezávislých prispievateľov do SNN. Na základoch tejto manipulácie postavil Kazharsky „naratív“ o Matici slovenskej: „Je viditeľná istá zamilovanosť, láska, ale nie voči Rusku ako takému, ale voči autoritárskemu režimu, ktorý v Rusku existuje.“ Podľa neho sa za konšpirácie označuje všetko, čo pochádza z ruských zdrojov – aj tých oficiálnych. Rovnica je pomerne jednoduchá: ruský zdroj rovná sa  konšpiračný zdroj. A čo na to samotná kultúrna inštitúcia? Informačné ústredie MS oficiálnym listom požiadalo A. Kazharskeho o predloženie dôkazov, na základe ktorých verejne obvinil Maticu slovenskú zo šírenia ruskej propagandy. Akademik však nebol dodnes schopný slušne odpovedať na list a namiesto toho sa zbabelo posťažoval na internete, že Matici slovenskej sa nepáči jeho analýza. Trend analýz bez dôkazov sa na Slovensku rozmohol v nevídaných rozmeroch…  

***

Nedávno zazneli v relácii Infovojna nepresné informácie o činnosti Matice od poslanca Romana Michelka, ktoré treba bez hnevu a s pokojom dovysvetliť. Týkali sa najmä vedy, členského ústredia, vydavateľstva či práce tzv. domov Matice slovenskej, ktoré pôsobia po celom Slovensku a to s výrazným finančným podhodnotením, ktoré je výsledkom inflácie či nedostatočnej dotácie od minulých vlád.

Premotivované vyjadrenia smerom k vede je možné pochopiť, ale treba ich dovysvetliť. Gešper totiž v skutočnosti zachránil samotnú matičnú vedu v časoch, keď bola Matica výrazne finančne podhodnotená. Ku kritike Slovenského historického ústavu treba povedať, že to, že súčasný poverený riaditeľ má dve agendy za jeden plat je jeho šikovnosťou, plusom a nie mínusom, ako to bolo prezentované. Matica totiž za minulej vlády nemala pre nedostatok financií dostatok peňazí na prijatie samostatného historika a hrozil zánik samotného pracoviska. V súčasnosti už Historický ústav má dvoch pracovníkov a tretieho sa chystá prijať. Veda teda postupnými krokmi napreduje. V SLÚ MS zase pracujú dvaja docenti na polovičný úväzok, nakoľko druhú polovicu úväzku majú na univerzitách. Napriek tomu usilovne pracujú, vydávajú knihy, štúdie,  pracovné zošity, monografie, zborníky, robia kultúrne, spomienkové a vedecké podujatia, výstavy či prednášky na školách. Tieto interné informácie sú veľmi dôležité pre dokreslenie obrazu činnosti inštitúcie. 

Vedenie v kooperácii so zamestnancami sa muselo brániť pred útokmi a snahami zničiť Maticu slovenskú zo strany predminulej vlády. Treba pripomenúť, že súčasná matičná veda vykazuje bohatú činnosť v podobe seminárov, konferencií, vydáva pracovné zošity, viacero odborných a vedeckých periodík ako napr. Slovensko – Národné spektrum, Slovanský obzor, Historický zborník, Slováci v zahraničí či Kultúra slova. Veda sa tiež šíri v internetovom priestore (Matica.sk), tvoria sa dokumentárne filmy s cieľom popularizovať vedu, výstavné projekty a tiež sa povedečtili Slovenské pohľady. Zamestnanci Matice sú v rôznych odborných komisiách v rámci celoslovenských súťaží. 

Na druhú stranu treba ku kritike vedy povedať, že sám poslanec mal autorský článok v jednej z vydaných kníh a len nedávno vyšla ďalšia, tentokrát elektronická kniha, z produkcie Matice a ďalšie sa pripravujú. Navyše je skutočne tenká hranica medzi kultúrnou činnosťou a vedeckými podujatiami… (napr. spomienkové podujatia sú často spojené s vedeckými koferenciami, z ktorých vychádzajú vedecké, odborné alebo populárno-náučné publikácie).

Kritika bola aj k nedostatočnej snahe medializovať aktivity Matice, čo opäť nie je pravda. Matica dala len posledný mesiac niekoľko tlačových správ, ktoré sa týkajú tak jej publikačnej činnosti, ako aj aktívnym vyjadreniam smerom k ochrane štátnych symbolov (vyjadrenia v poslednom čase preberá TASR aj médiá). Čo sa týka kritiky vydavateľstva, tak z interných zdrojov viem, že už teraz sa rieši výberové konanie pre riaditeľa. Taktiež Matica plánuje zamestnať novú riaditeľku Krajanského múzea. A tak postupne veci napredujú síce pomalým, ale premysleným a zmysluplným spôsobom. Predseda Gešper Maticu zachránil, snažme sa mu teda pomáhať, nie robiť presný opak. 

PS. V poslednom čísle Slovenských národných novín Matica informuje, že prerazila do medzinárodného kontextu kultúrnou výmenou so Slovinskom, čo je opäť úspechom súčasného vedenia tejto inštitúcie.

Cenzúra a progresívne udavačstvo pokračuje! Odpovedajme na bojkot Atillu Végha bojkotom bagiet Pierre a Renaultu

19.04.2024

Len nedávno Slovensko obletela správa, že značka Renault rozviazala spoluprácu s Atillom Véghom, pretože podporil Petra Pellegriniho. Nestačilo… Aj bagety Pierre sa rozhodli bojkotovať Atillu Végha, ktorý im robil reklamu. Progresívec Ladislav Resek si právom zaslúži pomenovanie udavač. Tu máte dôkaz v podobe jeho udavačského statusu s komunikáciou priamo s firmou. Ak [...]

Skladajú sa na náboje, zbrane a zabíjanie alebo cesta slovenských umelcov a aktivistov do pekla

18.04.2024

Ukrajina by mala mať odvahu vyvesiť bielu vlajku. Nehanbite sa vyjednávať, kým sa veci nezhoršia… pápež František, zdroj Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene. Albert Einstein Tolerantný človek môže tolerovať hocičo, ale vojna je také svinstvo, že sa voči nemu musí postaviť každý, čo i len trošku príčetný [...]

Drsná, ale objektívna kritika Šimečku st. na českej Wikipédii pre elitárstvo a urážanie dominantnej väčšiny vlastného národa

17.04.2024

Tento blog zrejme má prvý objektívny ohlas až v Českej republike. Evidentne už aj hlavný mediálny prúd v Českej republike reflektuje absolútnu drzosť, aroganciu a elitárstvo tých, ktorí sa nazývajú slovenskými elitami. Alarm má skutočne veľký dosah na celospoločenskú diskusiu v ČR. Citovali dokonca aj náš slovenský denník Standard, či vyhlásenia mladých Smerákov. [...]

Tunde Onakoya

Nigérijský šachista prekonal rekord, na Times Square hral šach cez 58 hodín

20.04.2024 17:26

Tunde Onakoya dúfa, že sa mu vďaka tomuto výkonu podarí zhromaždiť milión dolárov na podporu vzdelávania detí v Afrike.

Medveď

Vlani 14, tento rok už 10. Stretnutie s medveďom môže mať fatálne následky. Ale čo stretnutie s diviakom?

20.04.2024 15:49

Medveď reaguje útokom alebo agresívnym prístupom častejšie voči ľuďom, ktorí sú pri stretnutiach aktívni.

Krádeže áut USA - 2016

Zo závodu ukradli a predali súčiastky za trištvrte milióna eur, polícia obvinila šesť páchateľov

20.04.2024 15:18

V prípade preukázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov.

ludovitpavlovic

Demaskujem propagandu a poukazujem na veci, ktoré majú zmysel

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 62574x
Priemerná čítanosť článkov: 2235x

Autor blogu

Kategórie